Ekspresi Kejujuran

24 Mar

Bagaimanapun keindahan yang dihiasi tangisan tetap terasa indah..bagaimana dengan anda setelah melihat video di bawah ini ?

Advertisements

3 Responses to “Ekspresi Kejujuran”

 1. abdhie17 March 26, 2012 at 4:09 am #

  Sukses s’lalu bwt Bapak .. amin!

  lagu yang sangat menyentuh sekali .. 😥 🙂

 2. dais pai A April 5, 2012 at 3:25 am #

  bagus pa lagunya bikin merindingg,,,,,,,,,makasih

 3. wisnu April 22, 2012 at 6:58 am #

  WISNU ABDUL AHMAD SIDIK
  103404020
  PERBANKAN-UNVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA

  DEFINISI DAN KONSEP SISTEM TAKAFUL
  Menurut Akta Takaful 1984 (Buku Panduan Asas Takaful, 2007), istilah Takafulmembawa maksud satu skim yang berasaskan persaudaraan, perpaduan dan bantuanbersama yang menyediakan pertolongan dan bantuan kewangan kepada peserta-peserta jika diperlukan di mana peserta jika diperlukan di mana peserta-peserta sama-sama bersetuju untuk memberi sumbangan bagi maksud itu.Kata dasar bagi perkataan takaful ialah ‘kafala’ yang bererti untuk menjamin,menjaga atau memelihara. Oleh kerana takaful merupakan kata nama yang berasaldaripada kata kerja ‘takafala’, maka ianya memberi erti saling menjamin, salingmenjaga dan saling memelihara. Di dalam al-Quran terdapat perkataan-perkataan‘kafala’ dan juga ‘yakfulu’ yang memberi makna memelihara atau menjaga.Sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT:

  Maksudnya: “
  Maka ia (Mariam) diterima oleh Tuhannya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik dan dibesarkannya dengan didikan yang baik, serta diserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria
  .” (Surah Ali-Imran: ayat 37)Pada asasnya, sistem takaful berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan saling membantu di kalangan peserta-pesertanya. Iabertujuan menggalakkan sifat tolong-menolong dan perpaduan di kalangan parapeserta selari dengan konsep “ta’awun” (saling bekerjasama).

  5
  Melalui takaful akan dapat diwujudkan suatu perhubungan yang erat mengikutamalan dan peraturan Islam di antara peserta-peserta yang berpakat dan bersetujuuntuk sama-sama menanggung kerugian atau kehilangan. Berpandukan kepadasemangat perpaduan ini, maka dapat disusun suatu sistem amali yang mementingkanprinsip-prinsip saling bertanggungjawab, saling bekerjasama atau bantu-membantu dansaling lindung-melindungi antara satu sama lain.Dalam erti kata lain, ia merupakan penyediaan sumbangan yang dikongsibersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Islam amat menggalakkan sifattolong-menolong atau menyediakan bantuan pada mereka yang ditimpa musibah. Islam juga menuntut supaya umatnya bekerjasama dalam perkara-perkara yang baik.Asas falsafah ini adalah berpandukan kepada beberapa hadith Rasulullah SAW yangantaranya:1. Dalil Kerjasama


  Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mereka saling membantu antara satu sama lain
  .”(Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud)2. Dalil Tanggungjawab“
  Ibarat hubungan dan perasaan orang-orang beriman sesama mereka adalah seperti jasad, apabila salah satu daripadanya ditimpa kesusahan, maka seluruh anggota yang lan juga akan merasainya
  ”.(Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim)3. Dalil Saling Melindungi


  Demi hayatku yang berada dalam kekuasaan Allah, tiada siapa akan masuk syurga jika beliau tidak melindungi jirannya yang berada dalam kesusahan
  .”(Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim)

  6
  Berasaskan hadis-hadis tersebut, para ilmuwan Islam memutuskan bahawausaha bersepadu perlu wujud untuk melaksanakan konsep takaful sebagai kaedahterbaik memenuhi tuntutan ini

  DEFINISI DAN KONSEP INSURANS KONVENSIONAL
  Menurut Mohd Fadzli Yusof (1996), insurans boleh difahami sebagai satukaedah iaitu satu kumpulan orang berikrar untuk mengumpul serta menggemblengusaha dan sumber bagi mengadakan pakatan untuk saling bekerjasama dan tanggung-menanggung sesama mereka, jika ditakdirkan mana-mana di antara mereka ditimpamusibah. Melalui pakatan ini, orang yang dilanda malang itu akan mendapat manfaatperlindungan yang biasanya berupa sejumlah wang. Dengan adanya manfaatseumpama ini diharapkan apa-apa beban atau tanggungan yang terpaksa dipikul akibatpenderitaan daripada musibah dapat diringankan.Mohammad Muslehuddin (1988) pula berpendapat perkataan insurans asalnyabermaksud satu kumpulan yang membuat “kutu” bagi meringankan beban kewanganindividu dan menghindari kesulitan perbelanjaan. Menurut beliau, konsep insuranssecara ringkas dan umum ialah persediaan yang dibuat oleh sekumpulan orang yangmasing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga.Apabila kerugian serupa itu terkena ke atas salah seorang daripada mereka yangmenganggotai kumpulan itu, maka kerugian itu akan diagih di antara mereka.Manakala Sobri Solomon (1989) berpendapat, pengertian sebenar insurans ialahgabungan anggota masyarakat bagi meringankan beban perseorangan serta menjauhikerosakan yang menyusahkan. Walau bagaimanapun, fahaman biasa yang dimengertioleh orang ramai ialah andaian-andaian tertentu dalam urusan antara kumpulanmanusia, di mana setiap individu adalah terdedah kepada bahaya-bahaya danmalapetaka yang tidak diketahui bila berlakunya. Apabila berlakunya kemalangan keatas sesiapa pun anggota masyarakat maka beban penderitaan itu dibahagi-bahagikankepada seluruh anggota masyarakat yang terlibat.Berdasarkan definisi dan pengertian yang dinyatakan, dapatlah disimpulkanbahawa tujuan dan matlamat insurans ialah bagi menghadapi bencana yang akanmendatangkan masalah dan kerosakan kepada kehidupan dan perhubungan sesama

  11
  manusia. Ini adalah jelas dengan cara pengagihan tanggungan secara sama ratakepada setiap anggota masyarakat apabila sesuatu kerosakan dan kerugian menimpake atas individu.Manakala konsep insurans pula boleh difahami sebagai satu kaedah iaitu satukumpulan berikrar untuk mengumpul dan mengembleng usaha dan sumber bagimengadakan pakatan untuk saling bekerjasama dan tanggung-menanggung sesamamereka, jika ditakdirkan mana-mana di antara mereka ditimpa musibah. Malaluipakatan ini orang yang dilanda malang itu akan mendapat manfaat perlindungan yangbiasanya berupa sejumlah wang. Dengan adanya manfaat seumpama ini diharapkanapa-apa beban atau tanggungan yang terpaksa dipikul akibat penderitaan daripadamusibah dapat diringankan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

BWFITRI

JUJUR BERKATA JUJUR

ernizem

Just another WordPress.com site

nurjamilah97

Just another WordPress.com site

rinrinrintiani

Just another WordPress.com site

nenengnurjanah

Just another WordPress.com site

mohyosep

Just another WordPress.com site

diyansumirat

Just another WordPress.com site

ninayunalis

Just another WordPress.com site

achile90

Just another WordPress.com site

Ilham Afriansyah

lakukan yang terbaik agar dapat dirasakan kebaikannya kepada seluruh umat manusia

abdhie17

WordPress.com site

Ilis khoeriyah Alawiyah

Hidup Penuh dengan Misteri

rahmatdizez

Just another WordPress.com site

abdulrojak35

Just another WordPress.com site

paridridwan92

Just another WordPress.com site

aanguno

Just another WordPress.com site

usep66

Just another WordPress.com site

Myl1v3's Blog

Just another WordPress.com weblog

Niendin's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Bahadursing's Weblog

HIDUP HANYA SEKALI, GUNAKAN WAKTU YANG BAIK

Adekomaludin's Weblog

Just another WordPress.com weblog

MTs Bahrul Ulum

Aktif - Kreatif - Inopatif

Nahwa Blog

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Nazrul Budak Cidahu

Just another WordPress.com site

Edisae's Blog

Just another WordPress.com weblog

E-one Hermawan's Blog

Just another WordPress.com weblog

UMFalah's Blog

Ruang Kreatifitas

boyzybozz

Just another WordPress.com site

pandasepti

Just another WordPress.com site

Rani Rahman

Siliwangi University. Edutrain Consultant

Media Belajar Akuntansi

Mengabdi demi Ilmu Pengetahuan & Beribadah

Google adsense

Just another WordPress.com weblog

WordPress Plugins

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: